AGIR Sibiu

Parteneri AGIR Sibiu

Universitatea Lucian Blaga - Sibiu

Universitatea Lucian Blaga - Sibiu

La 12 mai 1995, când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea marelui poet și filozof Lucian Blaga, Universitatea din Sibiu a primit aprobarea oficială de schimbare a numelui în Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. Atribuirea numelui a fost determinată de semnificația aparte pe care personalitatea lui Lucian Blaga o are în cultura română, precum și legăturilor lui puternice cu Sibiul în perioada 1940-1945. Festivitatea ce a marcat primirea onorantului nume a avut loc în Aula ”Avram Iancu” în prezența ministrului Învățământului Liviu Maior (devenit ulterior Doctor Honoris Causa al ULBS la propunerea Facultății de Istorie și Patrimoniu), președintelui Senatului României Oliviu Gherman și a fiicei poetului și filosofului, Dorli Blaga. Prin alocuțiunea sa Rectorul prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a subliniat însemnătatea momentului spunând: Credem cu tărie în această hărăzită unire de nume și semnificații. Credem că Universitatea din Sibiu va cinsti întotdeauna numele celui care, ca nimeni altul, a ancorat în conștiința universității identitatea culturală românească.

În prezent ULBS are în componență 9 facultăți: Facultatea de Teologie, Facultatea de Drept, Facultatea de Litere și Arte, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Facultatea de Științe, Facultatea de Medicină, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului și Facultatea de Științe Economice.