AGIR Sibiu

Despre AGIR Sibiu

În data de 4 martie 1990, la Sibiu, în prezenţa a 28 de ingineri şi subingineri de la IPA Sibiu, IM Mîrşa, ICSITMU Sibiu, TN Sibiu, ICEMENERG Sibiu, CHE Avrig, IECIF Sibiu – a avut loc şedinţa de constituire a Sucursalei Sibiu a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.