AGIR Sibiu

Cum mă înscriu?

Image 1

Membri Individuali

Membri Individuali

• Descarcaţi formularul de înscriere aici
• Completaţi datele cerute de formular
• Depuneţi la sediu, transmiteţi prin email sau prîn poştă, conducerii filialei, sucursalei sau societăţii pentru care aţi optat, cererea de înscriere împreună cu două fotografii color tip legiţimaţie şi cîte o copie de pe diploma de absolvire a unei înstituţii de învăţământ superior şi de pe alte documente care atestă titlurile pe care le mentionaţi în cerere.
• Plătiţi sau trimiteţi prin banca, filialei, sucursalei sau societăţii pentru care aţi optat, suma de bani reprezentând taxa de înscriere şi cotizaţia; pe documentul de trimitere faceţi menţiunea “taxa de înscriere şi cotizaţie pentru membru AGIR”.
• La adresa de e-mail pe care o mentionaţi în cerere veţi primi un răspuns iar dacă acesta este afirmativ veţi primi şi o parolă cu care veţi avea acces la datele personale din site-ul AGIR pe care le veţi actualiza când este cazul cât şi pentru a vizualiza situaţia cotizaţiilor personale.
Pentru anul 2023:
- cetăţeni cu domiciliul în România: taxa de înscriere: 50 lei; cotizaţia: 150 lei (pensionari: 100 lei)
- cetăţeni cu domiciliul in strainatate: taxa de înscriere: 25 euro cotizaţia: 75 euro

Image 2

Membri colectivi

Membri colectivi

Pentru a deveni membru colectiv al AGIR este necesară încheierea unei convenţii între solicitant şi AGIR prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile ce revin fiecărei părţi. (solicitaţi formularul de convenţie)
Pentru anul 2023:
taxa de înscriere: 400 lei;
cotizaţia: 1000 lei

Image 3

Membri sustinatori

Membri susţinători

Pentru a deveni membru colectiv al AGIR este necesară încheierea unei convenţii între solicitant şi AGIR prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile ce revin fiecărei părţi. (solicitaţi formularul de convenţie)
Pentru anul 2023:
Cotizaţia minima: 2000 lei

Image 3

Titlu EURING

Titlu EURING

Acest titlu este acordat de Federaţia Europeană a Asociaţiilor Naţionale de Ingineri (FEANI) cu sediul la Bruxelles şi oferă o garanţie, în spaţiul european, a competenţelor profesionale ale celui care-l deţine.
Comisia Europeană a recomandat ţărilor membre ale Uniunii Europene ca deţinătorul titlului EUR ING să nu mai efectueze stagiu de adaptare sau să fie supus unor probe de aptitudini atunci când lucrează în altă ţară decât cea de origine.
Candidatura la acest titlu este o opţiune individuală.
Candidaţii la titlul EUR ING trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: http://www.agir.ro/titlueuring.php

Date facturare

  Asociația Generală a Inginerilor din România
  Aut. P.J. Nr. 4/1990
  CUI: RO 3162244
  Adresa: Calea Victoriei nr 118, sector 1, Bucuresti
  CONT EURO:
  RO95 BTRL EUR CRT00W3590801
  Banca Transilvania, Agenţia P-ţa Amzei
  CONT LEI:
  RO35 BTRL 0410 1205 W359 08XX
  Banca Transilvania, Ag. Piața Amzei
  CONT LEI:
  RO55 BRMA 0580 0580 0070 0000
  Banca Romaneasca, Ag. Piata Amzei

  • Pot fi membri AGIR ingineri, studenţi din ultimii 2 ani de învăţământ superior tehnic, indiferent de specialitate sau activităţile desfăşurate, inclusiv pensionari.
  • Pot fi membri asociaţi - persoane fizice care nu sunt ingineri dar au preocupări interdisciplinare cu domenii inginereşti (fizicieni, matematicieni, înformaticieni, arhitecti, economişti, medici etc.)

Drepturi membri

Drepturile membrilor individuali ai asociaţiei sunt:
a. să participe la acţiunile organizate în cadrul A.G.I.R., care se înscriu în obiectul său de activitate;
b. să fie sprijiniţi în exercitarea, în bune condiţii, a profesiei lor;
c. să participe la activităţile de educaţie continuă;
d. să fie înformaţi şi să-şi spună părerea asupra activităţii A.G.I.R.;
e. să facă parte din colective de studii, expertize, consulting sau să execute alte lucrări inginereşti potrivit competenţei şi capacităţii profesionale;
f. să beneficieze de publicaţiile asociaţiei în condiţii avantajoase şi să publice în acestea articole, studii etc.;
g.să menţioneze în documentele oficiale şi personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
h.pot fi aleşi şi au dreptul să aleagă în organele de conducere ale asociaţiei.

Obligaţii membri

Membrii îndividuali ai A.G.I.R. au următoarele obligaţii:
a. să recunoască şi să respecte statutul asociaţiei şi Codul de etică a inginerului;
b. să contribuie la realizarea obiectivelor asociaţiei;
c. să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul asociaţiei;
d.să achite cotizaţia de membru până la 31 decembrie a fiecărui an, pentru anul următor.
Membrii individuali ai asociaţiei îşi pierd această calitate dacă:
a. încalcă grav prevederile statutului şi ale Codului de etică a inginerului;
b. au fost condamnaţi defînitiv pentru o faptă penală săvârşită cu intenţie în legătură cu exercitarea profesiunii, sau li s-a aplicat pedeapsă complementară a interdicţiei exercitării profesiunii printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
c. desfăşoară activităţi cu caracter politic în cadrul A.G.I.R., sau de natură să aducă prejudicii prestigiului asociaţiei;
d. nu respectă condiţiile care au stat la baza înscrierii în asociaţie;
e. nu au plătit cotizaţia timp de doi ani consecutiv.
Hotărârea de retragere sau suspendarea a calităţii de membru este de competenţa autorităţii care a aprobat înscrierea în asociaţie, potrivit art.10 din statut.
Contestaţia la măsura luată se adreseaza Biroului executiv al Consiliului A.G.I.R. în termen de 15 zile de când a luat la cunoştinţă de aceasta.
Pe perioada rezolvării contestaţiei, drepturile statutare ce le-au fost acordate sunt suspendate.
Membrii A.G.I.R. au dreptul de a se retrage din asociaţie, pe baza unei cereri adresată conducerii organizaţiei în care s-au înscris.